Cart

Uvjeti

Opće odredbe uvjeta prodaje

 1. Nositelj svih prava na internet stranici  extrametal.hr je trgovačko društvo Extrametal d.o.o. Korištenjem usluge “Extrametal.hr” web trgovine i svih pridruženih stranica i servisa na www.Extrametal.hr smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (u daljnjem tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju I prihvaćaju.
 2. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava I obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Extrametal web trgovine te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u daljnjem tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Extrametal web trgovina, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora. a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje „ Extrametal.hr “ i online kupnje.
 3. Korisnike upućujemo da se prije same kupovine upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.
 4. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.
 5. Putem „ Extrametal.hr “ moguće je izvršiti kupnju proizvoda samo na području Republike Hrvatske što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području.
 6. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika.  Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
 7. Korisnici „ Extrametal.hr “ dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje  svih ili dijela usluga koje nudi „ Extrametal.hr “.
 8. Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web shop kao i sav ostali sadržaj Extrametal.hr “ zbog čega su Korisnici „ Extrametal.hr “ dužni prilikom svake posjete istoj web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na Extrametal.hrinternet stranici.
 9. Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup “Extrametal.hr “ i podatcima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja ”Extrametal.hr “ ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje „Extrametal.hr“.
 10. Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na “ Extrametal.hr”. Extrametal zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača.
 11. Extrametal sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšali odabir prilikom kupovine. Extrametal ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različiti stvarnog proizvoda i fotografije prooizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukkoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

Web trgovina – sklapanje i raskid ugovora o prodaji

 1. Online kupnja može se ostvariti samo ukoliko se kupac registrira na za to predviđenom mjestu na „ Extrametal.hr “. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz infomrmacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Extrametal za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojim registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen ugovor između kupca i Extrametal, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.
 2. Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda ili usluge putem “ Extrametal.hr” web trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda  ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem:  internet narudžbe-web trgovina, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem.
 3. Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podatci) na e-mail Kupca biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji.
 4. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na „ Extrametal.hr “ a uz svaki proizvod navedeni su podatci o specifikaciji proizvoda, cijeni. Cijena i uvjeti dostave navedeni su pod “Načini dostave”.
 5. Odabir željenog proizvoda vrši se  spremanjem u „košaricu“ klikom na link „Košarica“. Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je, u međuvremenu, prodan tada će Prodavatelj kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćenog iznosa, kupnja drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste kada ga Prodavatelj pribavi od svojih dobavljača). Prodavatelj, osim netom navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.
 6. U „košarici“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda i cijenom dostave te ukupnom cijenom (uključen PDV). Ukoliko Kupac želi nastaviti sa kupnjom odabire link „Kupi“, a sustav ga dalje automatski vodi do stranice „Narudžba“na kojoj je potrebno potvrditi podatke koje je kupac dao prilikom registracije, adrese dostave,  potvrditi ili eventualno izmijeniti dostavu računa i odabir načina plaćanja (virmansko plaćanje, plaćanje pouzećem ili plaćanje kreditnom karticom). Detalji računa se mogu promijeniti u odnosu da li račun prima fizička osoba ili pravna. Ako račun prima pravna osoba potrebno je da kupac unese sve tražene podatke.
 7. Po izvršenju naprijed navedenih koraka web trgovine i odabirom „Kupi“na stranici „Narudžba“, sustav automatski vodi Kupca na stranicu „Potvrda narudžbe“, a na kojoj se nalaze podatci o broju narudžbe, plaćanju  kao i obavijest o odaslanju potvrdnog maila koji sadrži ponudu prodaje odabranih proizvoda te obavijest o e-mail adresi i   besplatnom broju telefona putem kojih Kupac može dobiti sve potrebne informacije.  Ako je kupac odabrao kartično plaćanje klik na „Kupi“ vodi ga na unos podataka vezanih za plaćanje karticom. Također može odabrati i plaćanje na rate beskamatno ukoliko je to plaćanje moguće sa karticom kojom plaća.

Cijena

 1. Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u kunama te je u istima sadržan pripadajući PDV. Prodavatelj istaknute cijene ažurira na dnevnoj bazi zbog čega postoji mogućnost da cijene u trgovini budu različite od cijena na „Extrametal.hr“ no sve navedene cijene vrijede za kupovinu online neovisno o eventualnoj cijeni za isti proizvod u trgovini.
 2. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, kao i za određeni način plaćanja. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za web kupovinu što će kupcu biti naznačeno prije same kupovine.
 3. Neovisno od prethodne točke ovih Općih uvjeta, sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi ponude.

Pravila privatnosti

Extrametal d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja internet stranica, te odbija svaku odgovornost za bilo kakve kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Extrametal d.o.o. zadržava pravo promjena cijena proizvoda objavljenih na internet stranicama bez prethodne najave.

Informacije, podaci i dokumenti objavljeni na internet stranicama Extrametal d.o.o. smiju se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Informacije, podaci i dokumenti objavljeni na internet stranicama Extrametal d.o.o. ne smiju se distribuirati, reproducirati ili koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način bez izričitog pisanog odobrenja Extrametal d.o.o., ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu trećoj strani ili tvrtki Extrametal d.o.o.

Korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja internet stranica tvrtke Extrametal d.o.o., te ujedno prihvaća koristiti sadržaj ovih stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Extrametal d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja može nastati ili je na bilo koji način vezana za korištenje internet stranica Extrametal d.o.o.

Extrametal d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja internet stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja internet stranica Extrametal d.o.o.

Internet stranice tvrtke Extrametal d.o.o. sadrže informacije, podatke i dokumente, te eventualne poveznice do drugih internet stranica u vlasništvu trećih osoba. Obzirom da Extrametal d.o.o. nema nadzor nad gore navedenim informacijama, podacima i dokumentima ili internet stranicama trećih osoba, Extrametal d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti, vezano na točnost, potpunost i dostupnost sadržaja na internet stranicama u vlasništvu trećih osoba.

Extrametal d.o.o. će prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno stavi na raspolaganje.

Extrametal d.o.o. se obavezuje gore prikupljene podatke koristiti isključivo u svrhu uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika, te u svrhu prilagođavanja ponude proizvoda i usluga u skladu sa potrebama kupaca i korisnika.

Extrametal d.o.o. se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika internet stranica, obvezuje se prikupljene podatke o korisnicima brižno čuvati, te se obvezuje da iste neće učiniti dostupnima trećim osobama bez prethodnog pisanog pristanka korisnika.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl.10 st.3 Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br.41/14, 110/15) obaviještavamo potrošače da prigovor na naše proizvode i uslugu dostaviti u pisanom obliku:

– u poslovnom prostoru u knjigu pisanih prigovora ili poštom na adresu Extrametal d.o.o., Vrlička 58/1, 21230 Sinj

– putem fax uređaja: 021/ 661 – 117

– putem elektroničke pošte na e-mail adresu: extrametal.sinj@st.t-com.hr

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Molimo Vas da prilikom podošenja prigovora osigurate sljedeće podatke: ime i prezime te adresu za dostavu odgovora. Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Preuzmite jednostrani raskid ugovora.

NAČINI PLAĆANJA:

Jednokratno:

– gotovina, sve debitne kartice (-10% popusta, popust se ne odnosi na akcijske proizvode i posebne ponude)

-kreditne kartice (AMEX.CARD, VISA, MASTERCARD, MAESTRO, DINERS)

OBROČNA OTPLATA BEZ KAMATA I NAKNADA

American express card: 0d 2 do 6 rata (min. iznos rate 200,00 KN)

Visa (Splitska banka): od 2 do 12 rata (min. iznos rate 200,00 KN)

Diners card: od 2 do 12 rata (min. iznos rate 200,00 KN)

Mastercard zagrebačke banke: od 2 do 12 rata (min. iznos rate 200,00 KN)

Maestro / Visa (PBZ Zagreb): od 2 do 12 rata (min. iznos rate 200,00 KN)

NAČINI PLAĆANJA

DOSTAVA

Za svaku narudžbu preko 1000 KN besplatna dostava unutar Republike Hrvatske. Manje dostave šaljemo prema važećem cjeniku HpExpressa (dostavu plaća kupac prilikom preuzimanja pošiljke).

Isporuka za sve artikle do 7 dana ovisno o Vašoj lokaciji i brzini dostavne službe.

Reklamacije

Kupac je dužan prilikom preuzimanja robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah reklamirati dostavljaču koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva oštećenja. Kada isporučimo originalno zapakiran paket na Vaša vrata i Vi preuzimate robu uz obavezan potpis na dostavnici, time potvrđujete da je roba uredno isporučena i bez vanjskih oštećenja.

Za sve artikle vrijedi zakonski propisani rok za reklamaciju. Dogodi li se unutar tog roka da je artikl, primjerice, promijenio svojstva, a što proizlazi iz nepridržavanja propisanih postupaka njege, održavanja i korištenja, EXTRAMETAL ne odgovara za nastala oštećenja. U protivnom artikl možete vratiti te isti može biti zamijenjen za isti ili slični novi artikal, možemo ga popraviti o našem trošku te se može ostvariti popust ili povrat uplaćenog iznosa. Molimo Vas da nam se najprije s opisom i/ili fotografijama oštećenja javite na info@extrametal.hr, te ćemo onda pristupiti rješavanju povrata oštećenog artikla i reklamacije.

Odgovornot za materijalne nedostatke proizvoda je do 2 godine od dana kupnje.

Primjedbe i prigovori
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, članak 8., kupac može svoje pisane prigovore poslati elektronskom poštom na: info@extrametal.hr. Na sve primjedbe i prigovore tvrtka EXTRAMETAL odgovorit će u roku od maksimalno 15 dana.
Preuzmite pisani prigovor.
Rješavanje sporova
Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je sud u mjestu sjedišta prodavatelja. U slučaju neriješenih prigovora potrošači mogu rješavati potrošački spor sukladno Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova.
Pravne odredbe
Autorska prava su u cijelosti zadržana.